Șapte (7) tipuri de învățători falși care pot exista în adunare

 

Istoria Adunării Domnului Isus este inseparabilă de istoria tentativelor lui Satan de a o distruge. Pe măsură ce au fost ridicate provocări dificile din afara Adunării, cele mai dificile au fost întotdeauna din interior. Deoarece din interior s-au ridicat învățătorii falși, comercianți ambulanți de erori, care sunt deghizați ca învățători ai adevărului. Învățătorii falși iau multe forme, particularizate pentru timpuri, culturi și contexte. Iată 7 dintre ele care își desfășoară activitatea de înșelare, munca de distrugere, în adunarea de astăzi. Vă rugăm să rețineți că, în timp ce textele biblice îi prezintă în termeni masculini, fiecare dintre aceste tipuri de învățători falși pot să fie și femei.

1. ERETICUL
Ereticul este cel mai proeminent și, probabil, cel mai periculos dintre învățătorii falși. Apostolul Petru atenționează contra lui în a 2-a sa scrisoare: „Dar au fost şi profeți mincinoși în popor, după cum şi între voi vor fi învățători mincinoși, care vor introduce subtil erezii (secte) distrugătoare, negînd chiar pe Stăpînul care i-a răscumpărat, aducînd asupra lor o distrugere rapidă.” (2 Petru 2.1, VDC 1931 adaptată contemporan). Ereticul este persoana care promovează o învățătură care contrazice flagrant o învățătură esențială a credinței creștine. El este o figură sociabilă, un lider natural care învață doar atît adevăr cît să mascheze eroarea sa mortală. Însă neagă credința și celebrează ceea ce este fals, conducînd adepții săi de la siguranța ortodoxiei către pericolul ereziei. (ortodoxie=credința dreaptă conformă Scripturii, nu cultul, n.n.)

Din primele zile ale Adunării, aceasta a fost afectată de Eretic în diferite forme.  El continuă și astăzi lucrarea sa, uneori prin contrazicerea adevărului, iar alteori prin adăgarea la adevăr. El poate să reformuleze doctrina Trinității (Triunității, n.n.), așa cum a făcut Arius în secolul III și cum fac penticostalii unitarieni în zilele noastre (diferiți de penticostalii frecvenți în Romînia, n.n.). El ar putea, la fel ca Marcus Borg și alți cercetători proeminenți, să nege nașterea din virgină sau înălțarea Domnului Isus Hristos. La fel ca Martorii lui Iehova el poate altera (modifica) Cuvîntul lui Dumnezeu finalizat (Biblia n.n.) sau, precum Mormonii, să adauge la El. Întotdeauna el falsifică curajos „credința încredințată sfinților odată pentru totdeauna” (Iuda 1.3, VDC 1931).

2. ȘARLATANUL
Șarlatanul este interesat de credința creștină numai în măsura în care aceasta îi poate umple portofelul. Șarlatanul este persoana care folosește creștinismul ca modalitate de îmbogățire personală. Pavel îl instruiește pe Timotei să fie în gardă contra lui. „Dacă cineva dă o învăţătură străină şi nu se ţine de cuvintele sănătoase, de cele ale Domnului nostru Isus Hristos, şi de învăţătura cea potrivit evlaviei, este îngâmfat, neştiind nimic, ci fiind bolnav de întrebări fără rost şi lupte de cuvinte, din care provin: invidie, ceartă, defăimări, bănuieli rele, certuri permanente ale oamenilor stricaţi la minte şi lipsiţi de adevăr, care consideră că evlavia este sursă de câştig. (1 Timotei 6.3-5, GBV 2001). Șarlatanul este interesat de credința creștină numai în măsura în care își poate umple portofelul. El folosește poziția sa de lider pentru a beneficia de averea altora.

Simon Magul a fost motivat de iubirea de bani atunci când a încercat să cumpere puterea Duhului Sfînt (Fapte 8.9-24). De atunci, Șarlatanul a apărut în mai multe forme, căutând întotdeauna să se afirme în adunare, astfel încît el să poată trăi în extravaganță. Când Papa Leon al X-lea i-a comandat lui Tetzel să vîndă indulgențe, profiturile au finanțat nu numai reconstrucția Bazilicii Sf. Petru, dar, de asemenea, și stilul său de viață luxos. În anii 1990, tele-evangelistul Robert Tilton a făcut zeci de milioane de dolari în fiecare an, prin exploatarea celor vulnerabili și creduli. Astăzi Benny Hinn, Creflo Dolar și o serie de alte persoane perpetuează evanghelia prosperității pentru a se îmbogăți din darurile adepților lor.

 3. PROFETUL
Profetul pretinde că are dar de la Dumnezeu ca să vorbească revelație nouă în afara Scripturii — cuvinte de predicție noi și autoritare, învățătură, mustrare sau încurajare. În realitate, însă, el este comandat și împuternicit de către Satan cu scopul de a înșela și dezechilibra Adunarea Domnului Hristos. Apostolul Ioan a oferit un avertisment urgent referitor la el. „Preaiubiţilor, nu credeţi orice duh, ci încercaţi duhurile dacă sunt din Dumnezeu; pentru că mulţi falşi profeţi au ieşit (şi continuă să iasă) în lume.” (1 Ioan 4.1, GBV 2001). Creștinii trebuie să „testeze duhurile”, pentru a determina dacă acestea își au originea în Duhul Sfînt sau într-un spirit demonic. Mai tîrziu apostolul Ioan a declarat că Dumnezeu a vorbit complet și final în Scriptură și a oferit avertismentul cel mai solemn contra oricărei persoane care pretinde că aduce revelație egală sau contrară Scripturii. „Eu mărturisesc oricui aude cuvintele profeţiei cărţii acesteia: dacă adaugă cineva la acestea, Dumnezeu îi va adăuga plăgile scrise în această carte. Şi dacă scoate cineva din cuvintele cărţii profeţiei acesteia, Dumnezeu îi va scoate partea de la pomul vieţii şi din cetatea cea sfântă, cele scrise în această carte.” (Apocalipsa 22.18-19, GBV 2001).

Profetul apare pe parcursul istoriei Adunării. Încă din secolul II, Montanus și discipolii săi au susținut că vorbesc în numele Duhului Sfînt. În secolul XIX, Joseph Smith a pretins că a primit Cartea lui Mormon de la îngerul Moroni. Astăzi, undele radio sunt pline de oameni care pretind să vorbească în numele lui Dumnezeu, prin puterea Duhului. Profețiile personale sunt doar la o distanță de un apel telefonic. Sarah Young, autoare a bestseller-ului „creștin” (ghilimele adăugate, n.n.) de top al deceniului (Chemarea lui Isus, n.n.), susține cu tupeu că acea carte a ei conține cuvintele exacte ale Domnului Isus. Profetul continuă să vorbească, să ducă în rătăcire. (în această categorie se încadrează și Adventiștii, n.n.)

4. ABUZIVUL
Abuzivul își utilizează poziția de conducere ca să profite de alți oameni. În mod frecvent, el profită de ei pentru a-și hrăni poftele sexuale, deși ar putea, de asemenea, să dorească putere. Apostolii Petru și Iuda erau conștienți de lascivitatea (desfrîul) Abuzivului: „şi mulţi vor urma căile lor desfrânate, prin care calea adevărului va fi hulită.” (2 Petru 2.2, GBV 2001). „Pentru că s-au strecurat anumiţi oameni, care de mult sunt scrişi, dinainte, pentru această judecată, neevlavioşi, schimbând harul Dumnezeului nostru în destrăbălare şi tăgăduindu-L pe singurul nostru Stăpân şi Domn, Isus Hristos” (Iuda 1.4, GBV 2001). Abuzivul pretinde că paște sufletele, dar interesul său real sunt corpurile seducătoare. El își desfășoară activitatea în viețile, încrederea, casele și paturile femeilor. Atunci cînd nu urmărește plăcerea sexuală ilicită, el poate domina oamenii pentru a obține putere, abuzîndu-i în drumul său către evidențiere. El face acest lucru în numele lucrării, cu pretenția ungerii lui Dumnezeu. Fără să-i pese, se folosește și îi abuzează pe alții pentru a-și alimenta poftele.

În mod tragic, istoria credinței creștine oferă nenumărați Abuzivi. Chiar și în primele zile ale Adunării, au existat culte ale sexului și alte denaturări depravate ale credinței. Timp de secole, papalitatea a fost puțin mai mult decît o luptă pentru putere coruptă. Astăzi se pare că în fiecare săptămînă  aflăm de un alt lider care a fost găsit vinovat de păcatul sexual cu bărbați, femei sau chiar copii. Între timp, auzim povești triste ale supraviețuitorilor care au fost abuzați și dați la o parte de puterea poftei unui lider. Abuzivul își desfășoară activitatea sa (nelegiuită, n.n.).

5. DEZBINĂTORUL
Dezbinătorul utilizează doctrina falsă pentru a perturba sau distruge o adunare. El desparte bucuros pe frate de frate și pe soră de soră. Apostolul Iuda a avertizat despre el: „În vremea de pe urmă vor fi batjocoritori, umblând după poftele lor necucernice. Aceştia sunt ceice se despart, sufletești, neavând Duhul. Dar voi, prea-iubiţilor, zidindu-vă pe credinţa voastră prea-sfântă, rugându-vă prin Duhul Sfânt, păstraţi-vă în iubirea lui Dumnezeu, aşteptând mila Domnului nostru Isus Hristos pentru viaţă vecinică.” (Iuda 1.18-21, VDC 1931). Dezbinătorul este lipsit de Duhul Sfînt, al cărui prim rod este dragostea și a cărei lucrare specială este să-i țină pe credincioși împreună în legătura păcii (Galateni 5.22; Efeseni 4.3). Acest învățător fals aduce certuri, nu dragoste. El generează facțiuni, nu  unitate. El dorește discordie, nu armonie.

Congregații și culte au fost adesea scindate de către Dezbinător care și-a promulgat minciunile. Uneori el face o doctrină minoră din amprenta maturității creștine, provocând apariția facțiunilor în interiorul corpului (adunării, n.n.). El poate introduce prin viclenie doctrine nebiblice sau poate submina conducerea ordinată. El face totul pentru satisfacția perversă care vine din distrugere.

6. MĂGULITORUL
Măgulitorul este învățătorul fals căruia nu-i pasă de ceea ce vrea Dumnezeu, ci doar despre ceea ce vor oamenii. El este pe-placul-oamenilor, mai repede decît pe-placul-lui-Dumnezeu. Apostolul Paul (Pavel, n.n.) l-a considerat măgulitorul-urechii: „Căci va fi o vreme când nu vor suferi învățătura sănătoasă, ci își vor îngrămădi învățători după poftele lor fiind gâdilați la auz, și își vor întoarce auzul dela adevăr, și se vor abate la basme.” (2 Timotei 4.3-5, VDC 1931). Măgulitorul dorește intens popularitate și lauda lumii. Pentru a menține respectul adepților săi, el predică doar părțile din Biblie pe care le consideră acceptabile. De aceea, el vorbește mult despre fericire, dar puțin despre păcat, mult despre cer, dar nimic despre iad. El le dă doar ceea ce ei vor să audă. El predică o evanghelie parțială, care nu este deloc evanghelie. El predică o evanghelie goală unei biserici pline pînă la refuz. (accentuarea nostră)

Măgulitorul este la fel de vechi ca Adunarea însăși. În secolul al XIX-lea a fost Henry Ward Beecher, iar în secolul al XX-lea fost Norman Vincent Peale și Robert Schuller. Astăzi el este Joel Osteen, pastor al celei mai mari biserici din America, care este cunoscut în mod egal pentru zâmbetul lui larg și pentru conținutul său amuzant. El predică o evanghelie goală unei biserici pline pînă la refuz. La fel ca profeții falși din zilele lui Ieremia, el și mii la fel ca el spun: „’Pace, pace,’ când nu există pace.” (Ieremia 6.14).

7. SPECULATORUL
În final, Speculatorul este unul obsedat de noutate, originalitate sau speculații. Autorul cărții Evrei a avertizat adunarea sa de aceste „învățături străine”, în timp ce apostolul Paul i-a spus lui Timotei să protejeze adunarea contra oricărei „doctrine diferite” (Evrei 13.9, 1 Timotei 1.3). Învățătura axată pe speculații înlocuiește doctrina sigură și constantă a Scripturii. Speculatorul aruncă deoparte cea mai mare parte a conținutului Bibliei și greutatea accentului pus de Biblie, cu scopul de a obseda cu chestiuni care sunt triviale (fără importanță/valoare, n.n.) sau noi. El a ajuns obosit de vechile adevăruri și urmărește respectul prin originalitate.  (accentuarea nostră)

Astăzi, la fel ca în fiecare epocă, Speculatorul este obsedat de Evenimentele Șfîrșitului, iar previziunile sale eronate nu reușesc oricum să-l descurajeze nici pe el, nici pe adepții săi. Recent l-am văzut mascînd mesajul clar al Scripturii pentru a căuta coduri ascunse în Scriptură. Uneori el se plasează în mediul academic, unde una dintre capodoperele sale recente este un Dumnezeu re-imaginat care nu este capabil vadă și să cunoască viitorul. Bine îl eticheta apostolul Paul pe Speculator drept palavragiu contradictoriu, ireverențios (1 Timotei 6.20-21).

Concluzie
Cei mai mari ambasadori ai lui Satan nu sunt proxeneți, politicieni sau agenți ai puterii, ci pastori. Preoții săi nu vînd en detail o religie diferită, ci o pervertire mortală a celei adevărate. Trupele sale nu fac un asalt frontal din exterior, dar funcționează ca agenți ascunși în armata inamică. Tacticile lui Satana sunt studiate, inteligente, previzibile, eficiente. Prin urmare, trebuie să rămînem întotdeauna vigilenți. „Feriți-vă de prooroci mincinoși care vin la voi în îmbrăcăminte de oi, iar pe dinlăuntru sunt lupi răpitori. După roadele lor îi veți cunoaște;…” (Matei 7.15,16a, VDC 1931).

 

SURSA: http://www.challies.com/articles/7-false-teachers-in-the-church-today
[preluat și tradus cu permisiunea scrisă a autorului] Traducere XL; revizie O.A.R.

[s-a tradus termenul church prin adunare(congregație)=grup local de credincioși, Adunare=totalitatea credincioșilor din epoca Harului (Trupul Domnului Isus), biserică=clădirea congregației] Citatele biblice exprimă în cea mai mare parte ideile din traducerea utilizată de autor.

 

Se mai poate consulta și următorul articol scurt și precis:
https://vesteabuna.wordpress.com/2018/03/22/4-feluri-de-oameni-intr-o-adunare-crestina-sau-ce-am-invatat-dupa-29-de-ani-de-anti-sistem/

O altă abordare scurtă mai poate fi citită la:
https://cristalinii.wordpress.com/2018/03/26/despre-proorocii-mincinosi/7 comentarii la „Șapte (7) tipuri de învățători falși care pot exista în adunare

  1. Pingback: Șapte (7) semne sigure ale unui învățător fals | RECRITIX

Doar comentarii pertinente și la obiect

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s