Lista neagră

Aici vor fi adăugate EREZIILE CREȘTINE trecute și actuale (o parte a lor):

Criterii de includere:

 

1. J

2. J

3. J

       
DENUMIRE DESCRIERE „PERSONALITĂȚI” reprezentative

 

[din S.U.A și altele]

Denominații /

 

Secte

VERSETE pe care le combate
Adopționism

 

 

Învățătura că:

 

Domnul Isus s-a născut om și a devenit apoi Dumnezeu

    Geneza 1, Ioan 1
Anihilaționism Învățătura că:

 

NU există o pedeapsă eternă, iar sufletul celor răi va fi distrus la Judecată 

George Storrs, Charles Taze Russell, Don Alden Adams, Ellen G. White, David Reagan, Harold Camping, William Branham, Greg Boyd, Christopher M. Date (Chris Date), Faith Forster, Roger T. Forster „martorii lui iehova”

 

Turnul de Veghere

Adventism

Branhanism

Psalm 52.5; 78.66, Isaia 66.24, Ieremia 25.9, Matei 18.8; 25.41, Marcu 9.46-48, Apocalipsa 14.11; 20.10
Antinomianism  Învățătura că:

 

Creștinii nu sînt obligați să urmeze Legea lui Dumnezeu, în sensul că sînt liberi să păcătuiască cum vor sau sînt constrînși să păcătuiască pentru a putea primi mai mult har.

Anne Hutchinson, Joseph Prince, Ami Perrin, Guy Erwin   Romani 6.1-8, 7.7; Iacob 2.14-26
Apolinarianism ​Învățătura că:

 

Domnul Isus nu are o natură umană, ci doar una divină.

     
Arianism  Învățătura că:

 

Domnul Isus și Duhul Sfînt nu sînt Persoane Eterne ale Dumnezeirii, ci creații ale lui Dumnezeu Tatăl

Arius, Charles Taze Russell, Don Alden Adams – Calea creștină – site web romînesc [admin Alin Isfa]

 

– „martorii lui iehova”

Apocalipsa 22.13; 1.8; 21.6; 22.13; 1.8; 21.6; 22.13; 1.8; 21.6;

 

Ioan 1; 8.58; 10.30.

Astrologie Învățătura că:

 

Putem prezice viitorul și destinul oamenilor prin interpretarea semnelor astrale [ale Soarelui, Lunii, stelelor, planetelor etc.]

Jeane Dixon   Daniel 1-2, Isaia 47.13-14, Deuteronom 4.19
Ateism Învățătura că:

 

Nu există Dumnezeu

(nu este practic o erezie „creștină”, ci anticreștină)

Diagoras of Melos (sec. V, î. Hr.) – considerat primul ateu*. *[Walter Burkert, Homo necans, p. 278; Marek Winiarczyk, Diagoras of Melos: A Contribution to the History of Ancient Atheism. Berlin 2016]

 

John Shelby Spong

  Toate
Carismatism Învățătura că:

 

– Botezul cu Duhul Sfînt este o „a doua binecuvîntare” obținut cu insistențe și manifestat în același mod ca la Rusalii

– vorbirea în limbi, profeția și vindecările sunt manifestările obișnuite ale prezenței Duhului Sfînt

– rugăciunile trebuie făcute cu extaz, strigăte

– dansul este o manifestare normală

– accentul cade pe experiență și nu pe studiul adevărurilor biblice și aplicarea lor în context.

Apariție:

 

Mișcare interdenominațională apărută prin anii 1970

 

Oprah Winfrey, Joyce Meyer, Benny Hinn, Iosif Țon, Trupa Sunny Tranca, Nelu [Ioan] Demeter, Nelu Peia,

Mișcarea Străjerii

 

 

Biserica Rîul Vieții București

 

Biserica Filadelfia Baia Mare

 
Condiționalism – Vezi: Anihilaționism        
Creștinism pozitiv Un amestec al crezurilor creștine cu dogma Nazistă      
Crislamism Învățătura că:

 

Creștinismul și Islamul au același Dumnezeu și pot să meargă împreună, chiar să se amestece…

Miroslav Volf    
Cuvîntul Credinței

 

[Word of Faith]

Învățătura că:

 

Cuvintele noastre au puterea de a face lucruri la fel ca Dumnezeu, de ex. de a crea lucruri sau de a face ca să se întîmple anumite evenimente.

Joyce Meyer, Creflo Dollar, A.A. Allen, Ulf Ekman, Kenneth Copeland   Geneza 1, Geneza 3, Matei 26.41…
Destrucționism – Vezi: Anihilaționism        
Docetism Învățătura că:

 

Domnul Isus nu a apărut niciodată în trup. Nu a avut corp uman.

    Ioan 1.14, 2 Ioan 7
Două Legăminte – Vezi: Legămîntul Dublu        
Dreptatea infuzată Învățătura că:

 

Prin mîntuire obținem o mică parte a dreptății Domnului Isus și noi trebuie să lucrăm pentru a obține mîntuirea în mod complet. [este o formă de Legalism]

     
Easy Believism

 

 

(Quick Prayerism)

Învățătura că:

 

Pocăința nu este necesară pentru mîntuire, iar schimbarea în viață/modul de viață nu este în mod necesar urmarea mîntuirii; credința salvatoare este doar o acceptare mentală că Domnul Isus există.

David J. Stewart, Jesus-is-Savior.com, JesusisPrecious.org

 

Multe articole bune, dar esențialul evangheliei este distorsionat. Este urmaș al lui Jack Hyles, cu probleme grave în abuzarea de autoritatea pastorală, loialitatea oarbă față de oameni, imoralitate mascată și neglijarea disciplinei eclesiale.                                                   ETC.

  Iacob 2.14-19, 2 Corintieni 5.17, Ioan 3.3, 1 Ioan 2.4
Misticism erotic Învățătura că:

 

Dumnezeu are rolul de iubit, prieten sau chiar soț [în mod literal], fiind o sexualizare și „romantizare” a Acestuia, cu ignorarea sfințeniei Lui.

Ann Voskamp,

 

 

Nicolaus von Zinzendorf

   
Erotismul Mistic – Vezi: Misticism Erotic        
evanghelia prosperității

 

 

– teologia prosperității

– evanghelia succesului

Învățătura că:

 

Dumnezeu îți va da sănătate, bani, relații bune și popularitate dacă vei fi mîntuit.

John Avanzini, Todd Bentley, T.D. Jakes, Oprah Winfrey, Gloria & Kenneth Copeland, Jan Crouch, Paul Crouch, Creflo A. Dollar Jr., Bobbie Houston, Brian Houston, Joyce Meyer, Robert Morris, Joel Scott Osteen & Victoria Osteen, Don Piper, Frederick K.C. „Fred” Price Sr., Joseph Prince, Marion „Pat” Robertson, Robert Tilton, Rick Warren, Bill Hybels   2 Timotei 3.12,

 

Iacob 1.2-4,

2 Corintieni 11.15,

Matei 4.1-11, 5.45, 10.22

Extincționism – Vezi: Anihilaționism        
Extra Ecclesiam Nulla Salus Învățătura că:

 

Cineva trebuie să fie membru al unei biserici ca să fie mîntuit­­

     
Gîndirea pozitivă Învățătura că:

 

Gîndurile noastre creează relitățile noastre, deci dacă gîndim lucruri bune, atunci se vor întîmpla lucruri bune, și invers.

Norman Vincent Peale,  Oprah Winfrey,

 

Joel Osteen,  T.D. Jakes

Robert Schuller

   
Hesichiasm

 

[Hesychasm]

Învățătura că:

 

Trebuie să încerci să obții revelație specială de la Dumnezeu prin blocarea simțurilor tale.

     
Hiper-Calvinism

 

(de mai multe tipuri…)

Învățătura că:

 

Cei necredincioși nu au datoria să creadă

Nu există Har Comun [general] și nici Răbdare a lui Dumnezeu pentru cei Ne-aleși.

 

 

 

   

 

 

Hiper-carismatism Învățătura că:

 

Cineva trebuie să facă miracole sau să profețească pentru a fi mîntuit sau pentru a dovedi că e mîntuit.

    1 Corintieni 12
Homosexualitate creștină – Vezi: Vinism        
Horoscop – Vezi: Astrologie        
hristos fals Pretenția că:

 

Cineva este Domnul Isus Însuși, o reincarnare a Acestuia venit a doua oară; sau un Mesia

A.J. Miller, Sun Myung Moon, Jim Jones, David Koresh, Charles Manson, Shoko Ashara, Ted Solomon More    
Inclusivism Învățătura că:

 

Oamenii pot să fie mîntuiți fără să creadă în Dumnezeu sau Domnul Isus Hristos.

Billy Graham (se pare că ar fi retractat anumite afirmații spre finalul vieții), Tony Campolo, Joel Osteen, C.S. Lewis   Ioan 14.6, Ioan 3.16-18, Fapte 4.12
Legalism  Învățătura că:

 

Trebuie să faci fapte [bune] ca să mergi în Cer

Michael Rood, Pope Francis, Charles Taze Russell, Joseph Smith, Don Alden Adams, L. Tom Perry, Shirley Phelps-Roper   Efeseni 2.8, Romani 9.31-32; 3.20, Galateni 2.16, Ioan 19.30
Legămîntul Dublu

 

[teologia legămîntului dublu]

Învățătura că:

 

Evreii sînt mîntuiți sub un legămînt, iar Biserica este mîntuită sub alt legămînt, deci chiar și evreii care nu cred vor fi mîntuiți și nu au nevoie de Evanghelie.

John Hagee   Ioan 14.6; 3.16-18, Fapte 4.12, Romani 9.3-5
Marcionism Învățătura că:

 

Dumnezeul prezentat în Vechiul Testament este diferit și inferior față de Dumnezeul prezentat în Noul Testament, iar Vechiul Testament nu este o Scriptură inspirată.

     
Mariolatria Învățătura că:

 

Fecioara Maria a fost perfectă (fără păcat) și ea acționează ca mediator la Dumnezeu pentru noi, fiind în prezent „regina cerului”

Maica TeresaJ.R.R. Tolkien,   Romani 3.10; Marcu 10.18; Luca 18.19; Matei 19.17; Romani 3.23; Eclesiastul 7.20; 1 Ioan 1.8; 1 Timotei 2.5
Mărturisirea pozitivă – Vezi: Cuvîntul credinței [Word of Faith]        
Messiah Claiming – Vezi: Christ Claiming        
Modal Monarhism – Vezi: Modalism        
Modalism Învățătura că:

 

Dumnezeu este o singură Persoană care apare în 3 forme de manifestare

Sabellius, Noetus, Praxeas, T.D. Jakes, Sarah Jakes, Dan Dean, Shawn Craig, Randy Phillips, William Branham, Irvin Baxter Jr., Penticostali Oneness (diferiți de penticostalii majoritari în RO)   Matei 3.13-17
Monarhism – Vezi: Modalism sau Socianism        
Monarhism dinamic – Vezi: Socianism        
Neo-Ortodoxia Învățătura că:

 

Biblia nu devine Cuvîntul lui Dumnezeu pînă nu este citită de un creștin.

Biblia devine Cuvîntul lui Dumnezeu doar cînd este citită de un creștin.

     
Nestorianism Învățătura că:

 

Domnul Isus a existat/există în 2 persoane, una umană și una divină/spirituală. [fiind o formă a Quaditarianismului]

Nestorius   Ioan 1.14, Evrei 2.17
Nonnatarianism Învățătura că:

 

Există 9 membri ai Trinității

Benny Hinn    
Oneness – Vezi: Modalism        
Ofitism Învățătura că:

 

Satan și Șarpele din grădina din Eden sunt eroi pentru că au ispitit pe Eva ca să obțină cunoașterea interzisă, iar Dumnezeu a fost malefic pentru că a le-a interzis acea cunoaștere.

     
Open-Teism Învățătura că:

 

Dumnezeu nu cunoaște viitorul.

     
Panenteism Învățătura că:

 

Dumnezeu este [este în] toate, de la oameni la obiecte și, în același timp să fie o Ființă separată.

    Geneza 1
Panteism Învățătura că:

 

Dumnezeu este [este în] toate de la oameni la alte ființe la obiecte, și că toate sunt Dumnezeu.

Deepak Chopra   Geneza 1
Pelagianism  Învățătura că:

 

Nu este Păcat Original, iar omul este capabil să țină toate legile/poruncile lui Dumnezeu.

Pelagius, Caelestius, Charles Finney, Jesse Morrell, Jed Smock, Cindy Smock   Efeseni 2.3, Psalm 51.5, Romani 5.12, 
Pluralism Învățătura că:

 

2 sau mai multe religii diferite pot fi corecte în același timp.

    Ioan 14.6, Ioan 3.16-18, Fapte 4.12, Ioan 17.17, Ioan 8.32
Pneumomatochianism Învățătura că:

 

Duhul Sfînt nu este Dumnezeu, ci o creație a Dumnului Isus și un slujitor al lui Dumnezeu.

     
Politeism Învățătura că:

 

Există mai mulți dumnezei [sau zei]

Deepak Chopra, Joseph Smith, Brigham Young, Glenn Beck    
Post-Modernism Învățătura că:

 

Tot adevărul este, de fapt, relativ, fiind dependent de fiecare persoană separat. Negarea ineranței și infailibilității Bibliei.

Dietrich Bonhoeffer, Deepak Chopra, Karl Barth    Ioan 14.6, Ioan 3.16-18, Fapte 4.12, Ioan 17.17, Ioan 8.32
Pro-Alegere – Vezi: Pro-Avort        
Pro-Avort Învățătura că:

 

Avortul nu este păcătos și/sau nu reprezintă crimă/omor.

     
Profeții false Învățătura că:

 

Orice este spus [predicat] este o revelație directă de la Dumnezeu [iar în realitate nu poate fi de la EL și nu este de la EL]

Benny Hinn, Bill Johnson, David Wilkerson, William Tapley, Joseph Smith, Paul Begley, Beth Moore,    Deuteronom 18.20-22
Purgatoriul Învățătura că:

 

Toți/unii oameni care nu au lucrat/nu lucrează suficient pentru mîntuirea lor în această viață, vor avea șansa să fie mîntuiți după moarte într-un loc de purificare numit „Purgatoriu”.

Catolicismul, 
C.S. Lewis
  Efeseni 2.8, Romani 9.31-32, Romani 3.20, Galateni 2.16, Ioan 19.30
Reîncarnaționism Învățătura că:

 

Anumiți oameni sînt reîncarnări ale Domnului Isus

     
Rozariul

 

[The Rosary]

Învățătura că:

 

Ne putem ruga utilizînd mărgele [?] ca în Islamism și Hinduism, și include rugăciunea către Maria și, uneori, către alți „sfinți” catolici.

    Romani 3.10, Marcu 10.18, Luca 18.19, Matei 19.17, Romani 3.23, Eclesiastul 7.20, 1 Ioan 1.8, 1 Timotei 2.5
Rugăciunea pentru morți Învățătura că:

 

Trebuie să ne rugăm pentru cei morți care sînt în iad, purgatoriu sau cer.

    Ioan 14.6, Ioan 3.16-18, Fapte 4.12
Sabelianism – Vezi: Modalism        
Semănarea seminței

 

[Sow a Seed]

Învățătura că:

 

Dumnezeu îți va da bani dacă tu dai bani bisericii sau unei misiuni, de obicei prin zeciuială. – formă a evangheliei prosperității

Todd Bentley, Creflo Dollar   2 Timotei 3.12, Iacob 1.2-4, 2 Corintieni 11.15, Matei 10.22, Matei 4.1-11, Matei 5.45, 2 Corintieni 9.7
Setianism Învățătura că:

 

Șarpele din grădina din Eden a fost un agent al lui Dumnezeu intenționat ca să aducă omului cunoașterea și Căderea.

     
Sionismul Religios – Vezi: Legămîntul Dublu        
Socianism Învățătura că:

 

Domnul Isus este un om creat, iar Duhul Sfînt este doar puterea lui Dumnezeu Tatăl.

John Locke   Apocalipsa 1.8; 21.6; 22.13;

 

Ioan 1; 8.58; 10.30; 14.26; 16.7.

Stabilirea Datei  Învățătura că:

 

Se poate stabili precis o dată specifică pentru Răpire, A Doua Venire, Finalul Lumii etc.

John Shorey, Jonathan Cahn, John Hagee, Chris McCann, Jeane Dixon, Mark Biltz, Michael Servetus, Charles Taze Russell, Ellen G. White, Jim Jones, Sid Roth              ETC.    
Triteism Învățătura că:

 

Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul – Domnul Isus și Dumnezeu Duhul Sfînt sînt 3 Dumnezei diferiți.

Roscellinus   Isaia 43.10; 44.6,8, Ioan 8.19; 10.30; 17.21; 14.7,9
Universalism  Învățătura că:

 

„Toate căile conduc la Dumnezeu” și toți vor merge în rai, indiferent ce au crezut.

Maica TeresaRob Bell, Dietrich Bonhoeffer    Ioan 14.6, Ioan 3.16-18, Fapte 4.12
Vinism  Învățătura că:

 

biblia [care?] nu se opune homosexualității și afirmă căsătoria homosexuală.

Matthew Vines, Justin Lee, James Brownson, Tony Campolo, Rachel Held-Evans, Nadia Bolz-Weber, Doug Pagitt, Brian McLaren, John Shelby Spong, Jayne Ozanne, Albert „Al” Sharpton, Barry W. Lynn, David P. Gushee,

 

Juanita Bynum, Michael Coren, Phillip Yancey, R. Guy Erwin, Ralph of Tours, T.D. Jakes

  1 Corintieni 6.9-10, Levitic 18.22, Levitic 20.13, Romani 1.26-28, Iuda 7, Marcu 10.6-9, 1 Regi 14.24, Geneza 19.1-38, Geneza 2-3.
Zodiac – Vezi: Astrologia